Přehlídka louckých kapel

v sokolovně v Lukách nad Jihlavou.